I Love Rolki Camp 2022

Zapisy i warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

  • Wypełnij formularz: https://forms.gle/x4AiawdSNKU1297q6
  • Uzyskanie informacji zwrotnej (pocztą e –maila) potwierdzającą rejestrację uczestnika, która jest równoczesna z rezerwacją miejsca na obozie.
  • Wpłata zaliczki w wysokości 600zł w terminie do 5 dni od otrzymania informacji zwrotnej potwierdzającej rejestrację na rachunek zawarty w informacji zwrotnej.
  • Dokładna instrukcja dotycząca dokonywania wpłat na konto zostanie wysłana pocztą e-mail lub na miejscu osoby dokonującej rejestracji uczestnika.
  • Przesłanie skanu Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu wraz z podpisanym Regulaminem Obozu do 30.06.2022 na adres: crazyszkolka@gmail.com
  • Dostarczenie w dniu rozpoczęcia obozu oryginału podpisanej i wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu wraz z kserokopią karty szczepień, a także zaakceptowanego i podpisanego Regulaminu Obozu

W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie rodzice, bądź opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa poprzez wysłanie
e-maila na adres: crazyszkolka@gmail.com

W zaistniałej sytuacji dokona zwrotu wpłaty wg następujących warunków:
- rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 600 zł
- rezygnacja na 29 i mniej dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 60% ceny obozu

W razie pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Kordas

E-mail: crazyszkolka@gmail.com
Telefon: 509 673 118


Organizator obozu:
Fundacja "Crazy Sport"
ul. Domaniewska 17/19/133
02-672 Warszawa
NIP 521 382 68 44