I. Warunki startu w zawodach

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zarejestrowanie się w dniu zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. W zawodach ligi amatorskiej I Love Rolki może wystartować każdy kto nigdy nie osiągnął miejsca w pierwszej setce zawodników w końcowo-rocznym (Grudniowym) rankingu World Slalom Series, w kategorii Freestyle Slalom. Uwzględniając wszystkie końcowo-roczne rankingi począwszy od roku 2009.

  Dodatkowo w zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej nie mogą wziąć udziału osoby, które uplasowały się na pierwszym miejscu finalnego rankingu w sezonach od 2016 włącznie.

  Lista osób, które nie mogą startować w Amatorskiej Lidze Slalomowej.

 3. Zawodnicy startują w trzech kategoriach:
  a. Dzieci do 12 roku życia (dzieci które w danym roku ukończyły 12 rok życia mogą jeszcze startować w tej kategorii do końca roku kalendarzowego)
  b. Kobiety
  c. Mężczyźni
 4. Wypełnione oświadczenie:
  Osoby niepełnoletnie
  Osoby pełnoletnie
 5. Osoby, które utraciły prawo do startu w zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej, mogą jeszcze przez pierwszy rok startować jako "gośc", jednak nie zostaną oficjalnie sklasyfikowani, tym samym:
  1. Uzyskany przez nich rezultat zostanie podany tylko im, w oficjalnych wynikach zostanie pominięty.
  2. Nie otrzymają dyplomów ani nagród przewidzianych w zawodach.
  3. Nie zostaną im naliczone punkty rankingowe.
 6. Organizatorzy zawodów mają obowiązek przekazać innym zawodnikiem oraz widowni, że osoba startująca jako gość, wykonuje swoje przejazdy poza konkursem

II. Układ Torów Slalomowych

 1. Zawody rozgrywane są na dwóch torach slalomowych:
  • Pierszy tor złożony jest z 20 kubeczków oddalonych od siebie o 80cm.
  • Drugi tor złożony jest z 14 kubeczków oddalonych od siebie o 120cm.
 2. Odległości pomiędzy kubeczkami mierzone są pomiędzy ich środkami.
 3. Tory powinny być wyznaczone równolegle do siebie i oddalone od siebie nie mniej niż 1,5 m i nie więcej niż 3m.

III. Przebieg zawodów i sędziowanie

 1. Zawodnicy łączeni są w grupy po maksymalnie 5 osób w sposób losowy. Grupy mają charakter porządkowy i mają zapewnić odpowiedni czas na odpoczynek między przejazdami.
 2. Zawodnicy z aktualnie startującej grupy wykonują po kolei po przejeździe, gdy wszyscy zawodnicy z grupy skończą w tej samej kolejności odbywa się drugi przejazd.
 3. Każdy z dwóch przejazdów trwa 30 sekund, czas ten liczony jest od momentu wjechania na pierwszy kubek.
 4. Przejazdy oceniane są łącznie, sędziowie decydują o awansie do finału i kolejności zawodników poprzez bezpośrednie porównanie pomiędzy sobą zawodników, nie ma oceny punktowej.
 5. Do oceny nie będą brane pod uwagę triki wykonywane na jednym kole. Wykonywanie trików na jednym kole podczas przejazdu jest więc marnotrawieniem czasu.
 6. Są trzy kryteria oceny przejazdów:
  - Poziom trudności oraz jakość* wykonywanych tricków, połączeń i przejazdu jako całości.
  - Szybkość, płynność i ciągłość przejazdu.
  - Różnorodność tricków, ich połączeń oraz inne przejazdy slalomowej kreatywności.
  *Jakość rozumiana jest jako odpowiednia praca górą ciała podczas tricku, odpowiedni „ślad” tricku, wykonywanie tricku w linii kubeczków.
 7. Tricki robione poza kubeczkami będą brane pod uwagę ale traktowane jako odpowiednio słabsze niż ich odpowiedniki jeżdżone między kubeczkami.
 8. Z pośród wszystkich startujących zawodników wyłaniany jest finał składający się z 4, 6 lub 8 osób. Liczba osób w finale uzależniona jest od liczby startujących i musi zostać podana przez sędziów przed rozpoczęciem się zawodów.
 9. Jeśli wśród startujących znajduje się "gość" i taka osoba wejdzie do finału, to nie jest liczona do limitu osób ustalonego według punktu 9.
 10. Runda finałowa odbywa się na tych samych zasadach co wcześniejsza runda.
 11. Sędziowie oceniają w finale tylko to co zawodnik pokaże podczas samego finału. Jego wcześniejsze przejazdy nie są brane pod uwagę przez sędziów podczas oceniania i ustalania kolejności w finale.
 12. Zawody muszą być sędziowane przez co najmniej dwóch sędziów z odpowiednim doświadczeniem sędziowskim lub zawodniczym, zakcpetowanych przez I Love Rolki.

IV. System Ligowy

 1. Za udział w każdych zawodach przyznawane są punkty ligowe, na koniec roku zamykany jest ranking ligowy, przewidziane są dodatkowe nagrody dla zwycięzców ligi.
 2. W każdym mieście w ciągu roku może odbyć się dowolna liczba zawodów o randze <3 , oraz jedne zawody o randze <3 <3.
 3. Przyznawane punkty zależą od miejsca w zawodach oraz rangi zawodów i przedstawione są dokładnie w tabeli poniżej.
 4. Do punktacji na koniec ligi wliczane są cztery najlepsze starty, jeśli liczba punktów z czterech najlepszych startów jest równa u dwóch lub więcej zawodników to w drugiej kolejności brana jest pod uwagę całkowita liczba zdobytych punktów.
 5. Warunkiem koniecznym do zorganizowania zawodów o randze <3 <3 jest wcześniejsza organizacja w danym mieście co najmniej 2 zawodów o randze <3. Wszystkie zawody organizowane w roku 2015 liczą się w tym przypadku jako zawody o randze jednego serca. Nie jest to jednak warunek wystarczający.

V. Postanowienia końcowe

 1. Zawodnicy zobowiązani są do słuchania poleceń organizatora.
 2. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 3. Zapisanie się na zawody jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją regulaminu.
 4. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, radio, telewizja, ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne i informacyjne) danych identyfikujących uczestników zawodów , tj.: imię, nazwisko, oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania imprezy.

VI. Punktacja

Miejsce <3 <3 <3
1. 100 pkt. 200 pkt.
2. 80 pkt. 160 pkt.
3. 65 pkt. 130 pkt.
4. 55 pkt. 110 pkt.
5. 45 pkt. 90 pkt.
6. 40 pkt. 80 pkt.
7. 35 pkt. 70 pkt.
8. 30 pkt. 60 pkt.
9. 27 pkt. 54 pkt.
10. 24 pkt. 48 pkt.
11. 21 pkt. 42 pkt.
12. 18 pkt. 36 pkt.
13. 15 pkt. 36 pkt.
14. 12 24 pkt.
15. i dalsze 10 20 pkt.