I. Warunki startu w zawodach

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zarejestrowanie się w dniu zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. W zawodach ligi amatorskiej I Love Rolki może wystartować każdy kto nigdy nie osiągnął miejsca w top 140 zawodników w końcowo-rocznym (grudniowym) rankingu World Slalom Series, w kategorii Freestyle Slalom. Uwzględniając wszystkie końcowo-roczne rankingi począwszy od trwania rankingów federacji.

  Dodatkowo w zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej nie mogą wziąć udziału osoby, które uplasowały się na pierwszym miejscu finalnego rankingu w sezonach od 2016 włącznie.

  Lista osób, które nie mogą startować w Amatorskiej Lidze Slalomowej.
 3. Zawodnicy startują w trzech kategoriach, bez rozróżnienia na płcie:
  ALS kadet – urodzeni w 2009r. i młodsi
  ALS junior – roczniki 2008 – 2003
  ALS senior – urodzeni w 2002 r. i starsi
 4. Wypełnione oświadczenie:
  Osoby niepełnoletnie
  Osoby pełnoletnie
 5. Osoby, które utraciły prawo do startu w zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej, mogą jeszcze przez pierwszy rok startować jako "gośc", jednak nie zostaną oficjalnie sklasyfikowani, tym samym:
  1. Uzyskany przez nich rezultat zostanie podany tylko im, w oficjalnych wynikach zostanie pominięty.
  2. Nie otrzymają dyplomów ani nagród przewidzianych w zawodach.
  3. Nie zostaną im naliczone punkty rankingowe.
 6. Organizatorzy zawodów mają obowiązek przekazać innym zawodnikiem oraz widowni, że osoba startująca jako gość, wykonuje swoje przejazdy poza konkursem

II. Układ Torów Slalomowych

 1. Zawody rozgrywane są na dwóch torach slalomowych:
  Pierwszy tor złożony jest z 20 kubeczków oddalonych od siebie o 80cm.
  Drugi tor złożony jest z 14 kubeczków oddalonych od siebie o 120cm.
 2. Odległości pomiędzy kubeczkami mierzone są pomiędzy ich środkami.
 3. Tory powinny być wyznaczone równolegle do siebie i oddalone od siebie nie mniej niż 1,5 m i nie więcej niż 3m.

III. Przebieg zawodów

 1. Zawodnicy łączeni są w grupy po maksymalnie 6 osób w sposób losowy. Grupy mają charakter porządkowy i mają zapewnić odpowiedni czas na odpoczynek między przejazdami.
 2. Zawodnicy z aktualnie startującej grupy wykonują po kolei po przejeździe, gdy wszyscy zawodnicy z grupy skończą w tej samej kolejności odbywa się drugi przejazd.
 3. Każdy z dwóch przejazdów trwa 30 sekund, czas ten liczony jest od momentu wjechania na pierwszy kubek.
 4. Do oceny nie będą brane pod uwagę triki wykonywane na jednym kole. Wykonywanie trików na jednym kole podczas przejazdu jest więc marnotrawieniem czasu.
 5. Z pośród wszystkich startujących zawodników wyłaniany jest finał składający się z 4, 6 lub 8 osób. Liczba osób w finale uzależniona jest od liczby startujących.
 6. Jeśli wśród startujących znajduje się "gość" i taka osoba wejdzie do finału, to nie jest liczona do limitu osób w finale
 7. Runda finałowa odbywa się na tych samych zasadach co wcześniejsza runda.
 8. Sędziowie oceniają w finale tylko to co zawodnik pokaże podczas samego finału. Jego wcześniejsze przejazdy nie są brane pod uwagę przez sędziów podczas oceniania i ustalania kolejności w finale.
 9. 9. Zawody muszą być sędziowane przez co najmniej trzech sędziów z odpowiednim doświadczeniem sędziowskim lub zawodniczym, zaakceptowanych przez I Love Rolki.

IV. Zasady Oceniania

 1. Triki są punktowane zgodnie z nowym matrixem tricków, dedykowanemu Amatorskiej Lidze Slalomowej. Matrix tricków jest dostępny tutaj.
 2. Trick zaliczamy po prawidłowym pokonaniu odległości 4 kubków, z wyjątkiem tricków obrotowych, gdzie wymagane są 3 obroty.
 3. Zawodnik może zdobyć maksymalnie 39 punktów

  24 za technikę, z czego:po 0-5 za każdą rodzinę tricków (Jump, Wheelings, Sittngs, Spins) oraz 0-4 za rodzinę Others

  Przydzielanie punktów, jak następująco:
  Trick kat. A – 5 pkt.
  Trick kat. B – 4 pkt.
  Trick kat. C – 3 pkt.
  Trick kat. D – 2 pkt.
  Trick kat. E – 1pkt.
  Brak triku danej rodziny – 0 pkt.

  Jeżeli osoba wykona dany trick w sposób nieprawidłowy (niepewnie, zachwieje trick, będzie mieć problemy przy wejściu lub wyjściu, za wolno lub w sposób niekontrolowany), będzie on liczony jak trick kat. niższej lub 2 kategorii niżej (minimalnie za wysokie christie (trick B) będzie liczone jak trick kat. C, zdecydowanie za wysokie christie zakończone podparciem tricku będzie liczone jak trick kat. D)

  15 za styl, z czego:
  10 za freestyle:
  10-9 pkt – Płynny freestyle, złożony z ciekawie połączonych, trudnych technicznie ruchów. Freestyle prowadzi zakończony wejściem do trudnego tricku.
  8-7 pkt - płynny freestyle, złożony z ciekawie połączonych ruchów. Freestyle komponujący się z trickami
  6-5 pkt – płynny freestyle, złożony z ciekawie połączonych ruchów.
  4-3pkt – freestyle z utratami płynności
  2-1 pkt – próby freestyle
  0 pkt – całkowity brak freestyle

  5 za płynność, estetykę jazdy:
  5 pkt – bardzo szybka i płynna jazda, umyślne i płynne zmiany tempa, wzorowa praca ciała
  4 pkt – szybka i płynna jazda, umyślne i płynne zmiany tempa, dobra praca ciała
  3 pkt – szybka i płynna jazda, dostateczna praca ciała
  2 pkt – dostatecznie szybka jazda, z lekką utratą płynności, ruchy ciała, w szczególności rąk i kolan, nie przeszkadzają mocno w wykonywaniu tricków
  1 pkt – wolna jazda z dużymi utratami płynności, nieprawidłowa praca ciała, w szczególności kolan i rąk, mocno przeszkadzająca w wykonywaniu tricków
  0 pkt – bardzo wolna i niepłynna jazda, z elementami przestoju, brak panowania nad ruchami rąk i kolan, uniemożliwiająca wykonywanie tricków

  Dodatkowe punkty

  Sędziowie mogą przyznać maksymalnie 3 dodatkowe punkty za oznaki kreatywności slalomowej, np.:
  - elementy tańca i artyzmu komponującego się z przejazdem
  - wyjątkowo trudne połączenia tricków

  Uwaga: Maksymalna liczba możliwych do zbycia punktów to 39. Jeżeli zawodnik uzyska 39 punkty, spełniając podstawowe kryteria oceny, sędziowie nie doliczą dodatkowych punktów.

V. Liczenie punktów oraz przyznawanie miejsc

 1. Każdy z sędziów przyznaje punkty indywidualnie, bez konsultacji, oceniając łącznie 2 przejazdy.
 2. Końcową ocenę zawodnika stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich sędziów.
 3. Zawodnik z najwyższą liczbą punktów zajmuje 1 miejsce.
 4. W razie remisu, o miejscach decyduje Best Trick

VI. System Ligowy

 1. Za udział w każdych zawodach przyznawane są punkty ligowe, na koniec roku zamykany jest ranking ligowy, przewidziane są dodatkowe nagrody dla zwycięzców ligi.
 2. W każdym mieście w ciągu roku może odbyć się dowolna liczba zawodów o randze <3 , oraz jedne zawody o randze <3 <3.
 3. Do punktacji na koniec ligi wliczanych jest pięć najlepszych startów. Jeśli liczba punktów z pięciu najlepszych startów jest równa u dwóch lub więcej zawodników to w drugiej kolejności brana jest pod uwagę całkowita liczba zdobytych punktów.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zawodnicy zobowiązani są do słuchania poleceń organizatora.
 2. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 3. Zapisanie się na zawody jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją regulaminu.
 4. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prada, radio, telewizja, ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne i informacyjne) danych identyfikujących uczestników zawodów , tj.: imię, nazwisko, oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania imprezy.

VIII. Punktacja

Miejsce <3 <3 <3
1. 100 pkt. 200 pkt.
2. 80 pkt. 160 pkt.
3. 65 pkt. 130 pkt.
4. 55 pkt. 110 pkt.
5. 45 pkt. 90 pkt.
6. 40 pkt. 80 pkt.
7. 35 pkt. 70 pkt.
8. 30 pkt. 60 pkt.
9. 27 pkt. 54 pkt.
10. 24 pkt. 48 pkt.
11. 21 pkt. 42 pkt.
12. 18 pkt. 36 pkt.
13. 15 pkt. 36 pkt.
14. 12 24 pkt.
15. i dalsze 10 20 pkt.