Amatorska Liga Slalomowa

Regulamin Amatorskiej Ligi Slalomowej z dnia 18.05.2023r.

I. Cele i zadania Amatorskiej Ligi Slalomowej

 1. Głównym zadaniem Amatorskiej Ligi Slalomowej jest promocja wrotkarstwa, w szczególności
 2. Celem Amatorskiej Ligi Slalomowej jest również mobilizowanie zawodników do regularnego podnoszenia swoich umiejętności rolkarskich oraz przyzwyczajenie ich do atmosfery zawodów
 3. Jako organizatorzy, wierzymy, że regularne uprawianie sportu wzmacnia postawy i cnoty przez nas wyznawane, takie jak systematyczność, zdrowie, szacunek dla siebie i innych oraz przeciwdziała rozwojowi patologii społecznych, takich jak uzależnienia i nałogi. Z tych powodów, naszymi celami jest również przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi i profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotyczna. Dzięki uczestnictwu w zawodach sportowych, posiadających system ligowy, który motywuje do nieustannego utrzymywania wysokiej formy sportowej, zwiększymy szansę na pozostanie w trzeźwości oraz dobrej kondycji fizycznej, która przyczyni się do życia bez nałogów.
 4. Organizatorem głównym cyklu Amatorskiej Ligi Slalomowej jest Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Green”. Poszczególne zawody cyklu mogą być organizowane przez podmioty zewnętrzne. Organizatorami zawodów cyklu są:
  Bielsko-Biała - Bielsko-Biała LUCE
  Biłgoraj - Funrolki&fit Szkoła Jazdy na Rolkach
  Częstochowa - CF Michal Rakowski
  Gdańsk - Przemysław Kępiński Roll4All
  Łódź - Sainti - Marcin Bujacz
  Konin - FreeRide Jakub Sznajder
  Mińsk Mazowiecki - Stowarzyszenie Rolkowy Mińsk
  Poznań - IceRunners RollRunners Sp. z o.o.
  Toruń - Fundacja ice 'n' roll
  Wrocław - Stowarzyszenie Wrocław Rolkuje
  Zielona Góra - Stowarzyszenie P.A.R.K
 5. Zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej są rozgrywane bez wpisowego lub z wpisowym wynoszącym maksymalnie 50zł

II. Warunki startu w zawodach

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zarejestrowanie się w dniu zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Do startu w zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej uprawniony jest każdy, kto:
  - Nigdy nie osiągnął w końcoworocznym rankingu World Skate miejsca top70 (dowolna kat. wiekowa), w konkurencjach battle lub classic lub miejsca top100 w rankingu World Slalom Series, w kategoriach battle lub classic, uwzględniając wszystkie końcowo-roczne rankingi.
  - Nigdy nie zdobył medalu Mistrzostw Polski w konkurencjach battle oraz classic. Wyjątkiem są medaliści kat. kadet, którzy w zawodach ALS są uprawnieni do startowania w kategorii junior, niezależnie od ich wieku.
  - Nigdy nie wygrał klasyfikacji generalnej ALS.
  2.1 Zasada dotycząca braku możliwości startu zwycięzców Amatorskiej Ligi Slalomowej w przyszłej edycji nie dotyczy zawodników z kategorii ALS kadet, którzy po zwycięstwie cyklu będą uprawnieni do startu kategorii ALS junior, bez względu na wiek.
  2.2 Osoba, o której mowa w paragrafie II, ust. 2, pkt.1 może startować w kategorii ALS junior dopóki: a) nie osiągnie wieku, który będzie uprawniał ją do startu w kategorii ALS senior, b) nie wypełni innych przesłanek, uniemożliwiających start, które wymienione są w par. II ust. 2, c) nie wygra klasyfikacji generalnej ALS junior\
 3. Dla osób, które utraciły możliwość startu w Amatorskiej Lidze Slalomowej, z przyczyn wyszczególnionych w paragrafie II ust. 2 niniejszego regulaminu, organizowane będą zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej+.
  3.1 Zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej+ mogą się odbywać przy każdych zawodach ALS.
  3.2 Zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej+ będą rozgrywane według zasad Amatorskiej Ligi Slalomowej, ze specjalnie dedykowaną tabelą tricków Amatorskiej Ligi Slalomowej+.
  3.3 W zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej+ może wziąć udział każdy.
  3.4 Uczestnictwo zarówno w zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej+ jak i Amatorskiej Ligi Slalomowej podczas jednego eventu jest możliwe.
 4. Zawodnicy startują w trzech kategoriach, bez rozróżnienia na płcie:
  ALS kadet – urodzeni w 2013r. i młodsi
  ALS junior – roczniki 2012 – 2007
  ALS senior – urodzeni w 2006 r. i starsi

 

 1. Wypełnione oświadczenie:
  Osoby niepełnoletnie
  Osoby pełnoletnie
 2. Osoby, które utraciły prawo do startu w zawodach Amatorskiej Ligi Slalomowej, mogą jeszcze przez pierwszy rok startować jako "gość", jednak nie zostaną oficjalnie sklasyfikowani, tym samym:
  1. Uzyskany przez nich rezultat zostanie podany tylko im, w oficjalnych wynikach zostanie pominięty.
  2. Nie otrzymają dyplomów ani nagród przewidzianych w zawodach.
  3. Nie zostaną im naliczone punkty rankingowe.
 3. Organizatorzy zawodów mają obowiązek przekazać innym zawodnikiem oraz widowni, że osoba startująca jako gość, wykonuje swoje przejazdy poza konkursem

III. Układ Torów Slalomowych

 1. Zawody rozgrywane są na dwóch torach slalomowych:
  Pierwszy tor złożony jest z 20 kubeczków oddalonych od siebie o 80cm.
  Drugi tor złożony jest z 14 kubeczków oddalonych od siebie o 120cm.
 2. Odległości pomiędzy kubeczkami mierzone są pomiędzy ich środkami.
 3. Tory powinny być wyznaczone równolegle do siebie i oddalone od siebie nie mniej niż 1,5 m i nie więcej niż 3m.

IV. Przebieg zawodów

 1. Zawodnicy łączeni są w grupy po maksymalnie 6 osób w sposób losowy. Grupy mają charakter porządkowy i mają zapewnić odpowiedni czas na odpoczynek między przejazdami.
 2. Zawodnicy z aktualnie startującej grupy wykonują po kolei po przejeździe, gdy wszyscy zawodnicy z grupy skończą w tej samej kolejności odbywa się drugi przejazd.
 3. Każdy z dwóch przejazdów trwa 30 sekund, czas ten liczony jest od momentu wjechania na pierwszy kubek.
 4. Do oceny nie będą brane pod uwagę triki wykonywane na jednym kole. Wykonywanie trików na jednym kole podczas przejazdu jest więc marnotrawieniem czasu.
 5. Z pośród wszystkich startujących zawodników wyłaniany jest finał składający się z 4, 6 lub 8 osób. Liczba osób w finale uzależniona jest od liczby startujących. Decyzję o liczbie osób w finale podejmują sędziowie, podczas zawodów.
 6. Jeśli wśród startujących znajduje się "gość" i taka osoba wejdzie do finału, to nie jest liczona do limitu osób w finale.
 7. Runda finałowa odbywa się na tych samych zasadach co wcześniejsza runda.
 8. Sędziowie oceniają w finale tylko to co zawodnik pokaże podczas samego finału. Jego wcześniejsze przejazdy nie są brane pod uwagę przez sędziów podczas oceniania i ustalania kolejności w finale.
 9. Zawody muszą być sędziowane przez co najmniej trzech sędziów z odpowiednim doświadczeniem sędziowskim lub zawodniczym, zaakceptowanych przez organizatora zawodów. Spośród sędziów, organizator zawodów wybiera sędziego głównego, który czuwa nad rozwiązywaniem sytuacji spornych.
 10. Minimalna ilość zawodników, wymagana do rozegrania zawodów w danej kategorii wiekowej wynosi 4 osoby.
  10.1 W wypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w paragrafie IV art. 10 sędzia główny może zadecydować o łącznym rozegraniu kilku kategorii wiekowych
  10.1.1 W wypadku braku wymaganej ilości zawodników w kat. kadet, rozgrywa się ją łącznie w pierwszej kolejności z kat. junior, a w wypadku braku wymaganej ilości w kat. junior, z kat. senior
  10.1.2 W wypadku braku wymaganej ilości zawodników w kat. junior, rozgrywa się ją łącznie w pierwszej kolejności z kat. kadet, a w wypadku braku wymaganej ilości w kat. kadet, z kat. senior
  10.1.3 W wypadku braku wymaganej ilości zawodników w kat. senior, rozgrywa się ją łącznie w pierwszej kolejności z kat. junior, a w wypadku braku wymaganej ilości w kat. junior, z kat. kadet
  10.1.4 W wypadku nadzwyczajnej sytuacji, gdy we wszystkich kategoriach wiekowych nie ma dozwolonej ilości osób, sędzia główny może zadecydować o rozegraniu zawodów w ramach jednej kategorii wiekowej dla wszystkich uczestników
  10.2 W wypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w paragrafie IV art. 10 ustęp 1 tworzy się osobne klasyfikacje dla każdej grupy wiekowej, w oparciu o które przyznaje się miejsca i punkty do klasyfikacji ogólnej cyklu Amatorskiej Ligi Slalomowej. Podstawą do przyznania miejsc jest liczba punktów z ostatniej fazy zawodów, w której startował zawodnik.
 11. Po zakończeniu każdych zawodów, zawodnicy oraz opiekunowie zawodników mają prawo do otrzymania informacji dot. swojej oceny oraz wskazówek treningowych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej możliwości

V. Zasady Oceniania

 1. Triki są punktowane zgodnie z nowym matrixem tricków, dedykowanemu Amatorskiej Lidze Slalomowej. Matrix tricków jest dostępny tutaj.
 2. Zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej+ są oceniane na podstawie matrixa tricków światowej federacji slalomu, który dostępny jest na stronie https://www.worldslalomseries.com/rules/
  2.1 W wypadku dużej liczby zawodników, sędziowie mogą podjąć decyzję, aby w fazie grupowej przyznawać miejsca bez szczegółowego naliczania punktów. W tym wypadku sędziowie wyłaniają miejsca na podstawie ogólnej oceny przyjazdów, kierując się zaleceniami punktowego systemu sędziowania ALS.
  2.1.1 Sędziowie mają obowiązek szczegółowego sędziowania punktowego podczas przejazdów finałowych. Przyznane miejsca odzwierciedlają sumę punktów, przyznanych przez wszystkich sędziów.
 3. Trick zaliczamy po prawidłowym pokonaniu odległości 4 kubków, z wyjątkiem tricków obrotowych, gdzie wymagane są 3 obroty.
  Zawodnik może zdobyć maksymalnie 40 punktów
  25 pkt za technikę, z czego:po 0-5 za każdą rodzinę tricków (Jump, Wheelings, Sittngs, Spins, Others)

  Przydzielanie punktów, jak następująco:
  Trick kat. A – 5 pkt.
  Trick kat. B – 4 pkt.
  Trick kat. C – 3 pkt.
  Trick kat. D – 2 pkt.
  Trick kat. E – 1pkt.
  Brak triku danej rodziny – 0 pkt.

  Jeżeli osoba wykona dany trick w sposób nieprawidłowy (niepewnie, zachwieje trick, będzie mieć problemy przy wejściu lub wyjściu, za wolno lub w sposób niekontrolowany), będzie on liczony jak trick kat. niższej lub 2 kategorii niżej (minimalnie za wysokie christie (trick B) będzie liczone jak trick kat. C, zdecydowanie za wysokie christie zakończone podparciem tricku będzie liczone jak trick kat. D)

  15 za styl, z czego:
  10 za freestyle:
  10-9 pkt – Płynny freestyle, złożony z ciekawie połączonych, trudnych technicznie ruchów. Freestyle prowadzi zakończony wejściem do trudnego tricku.
  8-7 pkt - płynny freestyle, złożony z ciekawie połączonych ruchów. Freestyle komponujący się z trickami
  6-5 pkt – płynny freestyle, złożony z ciekawie połączonych ruchów.
  4-3pkt – freestyle z utratami płynności
  2-1 pkt – próby freestyle
  0 pkt – całkowity brak freestyle

  5 za płynność, estetykę jazdy:
  5 pkt – bardzo szybka i płynna jazda, umyślne i płynne zmiany tempa, wzorowa praca ciała
  4 pkt – szybka i płynna jazda, umyślne i płynne zmiany tempa, dobra praca ciała
  3 pkt – szybka i płynna jazda, dostateczna praca ciała
  2 pkt – dostatecznie szybka jazda, z lekką utratą płynności, ruchy ciała, w szczególności rąk i kolan, nie przeszkadzają mocno w wykonywaniu tricków
  1 pkt – wolna jazda z dużymi utratami płynności, nieprawidłowa praca ciała, w szczególności kolan i rąk, mocno przeszkadzająca w wykonywaniu tricków
  0 pkt – bardzo wolna i niepłynna jazda, z elementami przestoju, brak panowania nad ruchami rąk i kolan, uniemożliwiająca wykonywanie tricków

  Dodatkowe punkty
  Sędziowie mogą przyznać maksymalnie 3 dodatkowe punkty za oznaki kreatywności slalomowej, np.:
  - elementy tańca i artyzmu komponującego się z przejazdem
  - wyjątkowo trudne połączenia tricków

  Uwaga: Maksymalna liczba możliwych do zbycia punktów to 40. Jeżeli zawodnik uzyska 40 punktów, spełniając podstawowe kryteria oceny, sędziowie nie doliczą dodatkowych punktów.

VI. Liczenie punktów oraz przyznawanie miejsc

 1. Dwóch sędziów technicznych jest odpowiedzialnych za przyznanie punktów za technikę, oceniając łącznie dwa przejazdy.
 2. Sędzia stylowy jest odpowiedzialy za ocenę płynności i poziomu freestylu w obu przejazdach zawodnika.
 3. Końcowa ocena zawodnika jest obliczana poprzez sumowanie punktów za wymiar techniczny i wymiar stylowy.
 4. W razie remisu, o miejscach decyduje Best Trick, czyli trzydziestosekundowy przejazd, który polega tylko i wyłącznie na wykonaniu możliwie największej ilości powtórzeń tylko jednego tricku. Best trick kończy się po upływie czasu lub w momencie przerwania tricku przez zawodnika.
  4.1 Zawodnikowi przysługuje prawo jednokrotnego powtórzenia przejazdu best trick, pod warunkiem, że przy 1 próbie nie minęło więcej niż 10 sekund
 5. Sędziowie podczas zawodów nie ujawniają swoich notatek zawodnikom. Uczestnik, rodzic lub trener ma prawo zgłosić prośbę o wyjaśnienie oceny składu sędziowskiego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro.freestyleslalom@gmail.com. Należy dokonać tego nie później niż 2 dni po zakończeniu zawodów.
 6. Sędziowie mają możliwość nagrania przejazdów uczestników w celu zapewnienia klarowności oceny przejazdu oraz uniknięcia ewentualnych niejasności lub błędów.

VII. System Ligowy

 1. Za udział w każdych zawodach przyznawane są punkty ligowe, na koniec roku zamykany jest ranking ligowy, przewidziane są dodatkowe nagrody dla zwycięzców ligi.
 2. W każdym mieście w ciągu roku może odbyć się dowolna liczba zawodów o randze <3.
 3. Do punktacji na koniec ligi wliczane są trzy najlepsze starty. Jeśli liczba punktów z trzech najlepszych startów jest równa u dwóch lub więcej zawodników to w drugiej kolejności brana jest pod uwagę całkowita liczba zdobytych punktów.
 4. Zawody finałowe zostaną przeprowadzone z rangą <3 <3.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zawodnicy zobowiązani są do słuchania poleceń organizatora.
 2. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 3. Zapisanie się na zawody jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją regulaminu.
 4. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, radio, telewizja, ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne i informacyjne) danych identyfikujących uczestników zawodów , tj.: imię, nazwisko, oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania imprezy.

IX. Punktacja

Miejsce <3 <3 <3
1. 100 200
2. 80 160
3. 65 130
4. 55 110
5. 45 90
6. 40 80
7. 35 70
8. 30 60
9. 27 54
10. 24 48
11. 21 42
12. 18 36
13. 15 30
14. 12 24
15. i dalsze 10 20