1. Płatności należy dokonać za cały miesiąc przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.  Przy czym osoby korzystające z zajęć szkółki po raz pierwszy mogą zapłacić za pojedyncze wejście.
  2. Opłata za miesiąc zmienia się proporcjonalnie do ilości zajęć w danym miesiącu.
  3. Opłaty za zajęcia należy dokonać na poniższy nr konta w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika/-ków: 
    icenroll Natalia Rutkowska 
    Mbank: 32 1140 2004 0000 3902 7602 6135
Pojedyncze zajęcia 25 zł
Pojedyncze zajęcia ze zniżką rodzinną 20 zł
Cena za miesiąc 1x w tyg. (4 zajęcia) 80 zł
Cena za miesiąc ze zniżką rodzinną 60 zł
Cena za miesiąc 2 x w tyg (8 zajeć) 140 zł
Cena za miesiąc 2 x w tyg. (8 zajęć) ze zniżką rodzinną 120 zł
Wypożyczenie rolek lub/i kasku lub/i ochraniaczy 9 zł
Wypożyczenie kasku lub/i ochraniaczy 5 zł