Łódź

Zasady kursów

  1. Płatność jest dokonywana z góry za cały miesiąc w momencie zapisania się na kurs wraz z opłatą za wypożyczenie sprzętu.
  2. Istnieje możliwość odrobienia 2 wcześniej zgłoszonych nieobecności na zajęciach o tym samym poziomie (jeśli takowa grupa istnieje) w czasie trwania bieżącego kursu. W celu odrobienia zajęć należy zgłosić taką chęć w systemie ActiveNow.
  3. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w pełnym komplecie ochraniaczy i kasku.
  4. Uruchomienie zajęć grupowych w danym terminie będzie możliwe po zebraniu minimum 4 osób na dany termin.
  5. Wejścia jednorazowe na zajęcia są możliwe, jeśli dana grupa nie jest jeszcze zapełniona lub zwolniło się na niej miejsce danego dnia. Jeśli dana osoba nie jest jeszcze zarejestrowana systemie ActiveNow szkółki, wymagana jest wtedy jej rejestracja w celu akceptacji wymaganych zgód i regulaminu. Nie ma możliwości wejść jednorazowych dla kursów z poziomu 0 po ich rozpoczęciu.