Łódź

System poleceniowy - zniżka za polecenie - 10 zł za każdą poleconą osobę (niebędącą uczniem szkółki), która zapisała się na kurs/zajęcia indywidualne, do odbioru przy zapisach na kolejny kurs/zajęcia indywidualne/pakiet zajęć indywidualnych.

Pakiet zajęć indywidualnych dla 1 osoby:

PAKIET PROGRES - 6 zajęć indywidualnych dla konkretnej osoby (imienne) do wykorzystania w ciągu 8 tygodni w cenie 540 zł (90 zł za jedne zajęcia);

PAKIET START - 3 zajęcia indywidualne do wykorzystania w ciągu 6 tygodni w cenie 270 zł (90 zł za jedne zajęcia), wypożyczenie sprzętu gratis; tylko dla nowych klientów.