Trójmiasto

  • Zajęcia indywidualne dla 1 osoby: 100zł / 60min
  • Zajęcia indywidualne dla 2 osób: 160zł / 60min
  • Zajęcia indywidualne dla 3 osób: 210zł / 60min
  • Zajęcia indywidualne dla 4 osób: 240zł / 60min
  • Zajęcia w grupie wg grafiku: 40zł / osoba / 60min
  • Zajęcia skrócone dla małego dziecka do 5r.ż.: 75zł / 45 min

Karnet na 4 zajęcia grupowe: 130zł

Karnet na 8 zajęć grupowych: 240zł

Mały pakiet lekcji indywidualnych - 400zł / 5 x 60min

Duży pakiet lekcji indywidualnych - 700zł / 10 x 60min