Warszawa - Sekcja dla dzieci

Regulamin sekcji dziecięcej

I. Podstawą uczestnictwa w sekcji dziecięcej jest uiszczenie opłaty w wysokości:

 • 4 godziny zajęć - 80 złotych
 • 8 godzin zajęć - 150 złotych
 • 12 godzin zajęć - 220 złotych 

gotówką instruktorowi prowadzącemu zajęcia w ciągu każdego pierwszego tygodnia danego miesiąca oraz podpisanie umowy, którą zobligowany jest podpisać rodzić lub prawny opiekun. 
W pierwszym miesiącu zajęć pobieramy dodatkową jednorazową składkę na czas trwania umowy w wysokości 50 złotych.

II. Terminy zajęć:

a) zajęcia z podstaw jazdy: poniedziałek i czwartek

 • grupa podstawowa - 18:00 
 • grupa zaawansowana - 19:00 

b) zajęcia slalomowe: poniedziałek i czwartek

 • grupa podstawowa i średnio-zaawansowana I  - 18:00
 • grupa średnio – zaawansowana II  i zaawansowana -19:00 

d) zajęcia FSK/AGV : wtorek

 • grupa podstawowa – 18:00
 • grupa zaawansowana – 19:00

e) zajęcia FSK/AGV Skatepark :sobota

 • grupa średnio – zaawansowana 10:00

f) zajęcia Przedszkolak i rolki

 • grupa podstawowa: środa  - 18:00
 • grupa podstawowa: sobota - 09:30

Czas na przebranie, założenie rolek, kompletu ochraniaczy oraz kasku nie jest przewidziany w ramach zajęć sekcji

III. W każdym miesiącu odbędzie się przynajmniej j 4,8 lub 12 treningów (w zależności od wcześniejszej deklaracji) . W trakcie uczęszczania na sekcja istnieje możliwość zmiany ilości zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem . Jeśli w danym miesiącu wypadnie  np. "pięć czwartków" - przeprowadzone zostanie 5 treningów bez konieczności jakiejkolwiek dopłaty. W przypadku wyżej w/w sytuacji gdy jedne zajęcia zostaną odwołane, a odbyły się pozostałe 4 treningi – rodzic lub prawny opiekun nie otrzymuje zwrotów za odwołane zajęcia.

IV. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach – ich koszt nie zostanie zwrócony.

V. Instruktor ma prawo przypisać lub zmienić dziecku grupę zaawansowania, jeśli oceni, że jego umiejętności nie pozwalają na wzięcie udziału w danych zajęciach. 

VI. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora, koszt zajęć zostanie przeniesiony na kolejny miesiąc. Informacje o odwołaniu zajęć będą przesłane na numer kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna oraz adres e-mail podane w karcie informacyjnej.

VII. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.

VIII. W miesiącach, w których ze względu na dni świąteczne zajęcia nie odbędą się i pomniejszą liczbę godzin treningów, zostaną one przeniesione w miarę możliwości na inny dzień danego miesiąca lub koszt składki zostanie pomniejszony o ilość treningów niezrealizowanych. Zmiany terminów będą zaznaczone w harmonogramie zajęć.

IX. Korzystanie z darmowej wypożyczalni wymaga wcześniejszego kontaktu z instruktorem prowadzącym. W przypadku braku sprzętu u instruktora rodzic lub prawny opiekun jest we własnym zakresie zapewnić potrzebne rzeczy. Darmowa wypożyczalnia znajduje się w sklepie Bladeville, ulica Ptasia 2 w Warszawie.

X. Zdjęcia trwają jedną godzinę zegarową. 
Wszelkie sprawy organizacyjne oraz opłaty należy załatwić w przypadku grupy rozpoczynającej zajęcia o godz. 18:00 przed zajęciami i po zajęciach w przypadku grupy rozpoczynającej zajęcia o godz. 19:00

XI. Zapisy do sekcji dziecięcej odbywają się podczas naboru, który jest organizowany 2 x do roku. Każdy zainteresowany uczestnictwem w zajęciach sekcji proszony jest o kontakt z instruktorem odnośnie umówienia się na zajęcia sprawdzające umiejętności dziecka. Są to zajęcia tematyczne udostępnione
na stronie www.iloverolki.pl/kalendarz/warszawa. Cena zajęć za godzinę zegarową to 30 złotych. 

XII. Dzieci zobowiązane są do jazdy w kasku oraz komplecie ochraniaczy: kolana, łokcie i nadgarstki. 

XIII. Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka na materiałach fotograficznych oraz video z treningów na stronie www oraz portalach społecznościowych związanych z działalnością
 I Love Rolki.

XIV. Każde dziecko należące do grupy:

 • podstawy jazdy -  powinno umieć sprawnie poruszać się do przodu,  
 • slalomowej oraz FSK  - powinno potrafić płynnie poruszać się do przodu i do tyłu oraz posiadać umiejętności skręcania i hamowania.

XV. Rodzic/ opiekun prawny zapisując dziecko do sekcji oświadcza, że uczestnik zajęć
nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych związanych z zajęciami jazdy na rolkach.

XVI. Warunkiem uruchomienia zajęć poszczególnych grup sekcji dziecięcej I Love Rolki jest zapisanie
 się przynajmniej 5 osób, maksymalną liczba dzieci w grupach  jest ustalana przez instruktora prowadzącego. 

XVII. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z sekcji dziecka nieprzestrzegające regulaminu
lub zachowujące się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłat za udział w sekcji.