Bladecamp X 2022 by Rollrunners

1. Akceptacja ceny obozu i wypełnienie formularza:

Kliknij TUTAJ.

2. Opłata

Opłata za obóz wynosi 1090 zł, kwota ta musi być opłacona:

  • Wpłata zaliczki w wysokości 400zł przelewem w terminie między 2.11.2021-15.01.2022 r. na rachunek: ING BANK ŚLĄSKI PL 86 1050 1979 1000 0090 8054 2013
    Przelew zatytułowany: Bladecamp X – pierwsza rata Imię i Nazwisko.
  • II rata w wysokości 690 zł płatna w terminie między 15.01.2022-20.03.2022 r. przelewem, na konto: ING BANK ŚLĄSKI PL 86 1050 1979 1000 0090 8054 2013. Przelew zatytułowany: Bladecamp X– druga rata Imię i Nazwisko.
  • Możliwość wpłaty całości, czyli 1090 zł w terminie do 15.01.2022 r. przelewem, na konto: ING BANK ŚLĄSKI PL 86 1050 1979 1000 0090 8054 2013. Przelew zatytułowany: Bladecamp X–Imię i Nazwisko.

Brak wpłaty w określonym powyżej terminie powoduje wycofanie zgłoszenia. O tym fakcie poinformujemy drogą mailową.

Polityka zwrotów.

a) W przypadkach losowych lub osobistych zdarzeń wykluczających możliwość wzięcia udziału w obozie powinniście państwo przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila na adres: obozy@rollrunners.pl

W przypadku wyżej wymienionym zwrot wpłaty zostanie dokonany wg następujących warunków:

  • rezygnacja do 20 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 400 zł,
  • rezygnacja na 19 i mniej dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 60% ceny obozu.

b) Rezygnacja z powodu COVID-19.
Jeśli zachorujesz na COVID-19 lub zostaniesz objęta/y kwarantanną, która uniemożliwi Ci pobyt na naszym obozie zwrot wpłaty zostanie wykonany wg następujących warunków:

  • Wysłać na adres mailowy obozy@rollrunners.pl, maila z informacją o rezygnacji z powodu choroby COVID-19.
  • Do maila należy załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające zarażenie oraz potwierdzenie narzucenia kwarantanny.
  • Po otrzymaniu stosownych dokumentów w ciągu 14 dni (zgodnie z ustawą COVID-19 z dn.31.03.2020) Icerunners Rollrunners Sp. z o.o. zwróci wszystkie środki, które zostały przez państwa przesłane.

Spełnienie powyższych kryteriów jest konieczne do dokonania zwrotu. Brak spełnienia tych warunków skutkuje decyzją odmowną odnośnie zwrotu wpłaconych środków.

c) Jeśli wyjazd nie odbędzie się z powodu narzuconych przez rząd restrykcji, gwarantujemy zwrot wszystkich wpłaconych środków w ciągu 14 dni od decyzji zabraniającej organizacji obozów (zgodnie z ustawą COVID-19 z dn.31.03.2020) Icerunners Rollrunners Sp. z o.o. zwróci wszystkie wpłacone środki na obóz, które zostały przez państwa przesłane.