Darmowe warsztaty rolkowe

Kraków

I Love Rolki Kraków zaprasza na coroczne warsztaty rolkowe dla dzieci i dorosłych!

3 bloki warsztatów prowadzone będą jednocześnie:
* podstawy jazdy dla dzieci (parking pod stadionem Wisły, wejście od ul. Reymonta)
* podstawy jazdy dla dorosłych (parking pod stadionem Wisły, wejście od ul. Reymonta)
* podstawy freestyle slalomu (Alejka Reymana)

Po warsztatach zapraszamy na amatorskie zawody w high jump (skok nad tyczką) oraz limbo (przejazd pod tyczką)!

Program imprezy:
10:00 Start warsztatów
10:45 Przerwa
11:00 Warsztaty - ciąg dalszy
11:45 Przerwa
12:15 Amatorskie zawody dla dzieci i dorosłych - high jump, limbo

UWAGA! Dzieci obowiązkowo muszą posiadać kask i komplet ochraniaczy, w przeciwnym wypadku nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach.
Kask i ochraniacze zalecane są także dla osób dorosłych.

Więcej informacji wkrótce!

Regulamin wydarzenia:
1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w imprezie rolkowej organizowanej przez I Love Rolki Kraków oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku. Dla uczestników w wieku do lat 18 noszenie kasku jest obowiązkowe.
3. Osoby biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
4. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
5. Zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
6. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
7. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
8. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
9. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń organizatora mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub przeniesienia jej do innej lokalizacji za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
11. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
12. Udział w imprezie jest bezpłatny.
13. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora i/lub na portalu Facebook, a także na stronach jego partnerów. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na wyraźną prośbę uczestnika zdjęcie może zostać usunięte lub retuszowane w zależności od decyzji organizatora.
14. Uczestnicy poświadczają (także pisemnie) że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach.
15. W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie oświadczenia podpisują jego rodzice lub opiekunowie prawni.
16. Zapisy na wydarzenie obowiązują wyłącznie osoby startujące w zawodach. Nie obowiązują zapisy na warsztaty, wystarczy pojawić się z 10-minutowym wyprzedzeniem aby przygotować się do jazdy.
17. Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Alejka Reymana