1. Sekcja przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Podstawą uczestnictwa w sekcji jest uiszczenie opłaty w wysokości 120 złotych – gotówką instruktorowi na pierwszych w miesiącu zajęciach oraz podpisanie umowy dostarczonej przez instruktora. W przypadku osób niepełnoletnich umowę musi podpisać rodzic lub prawny opiekun.
 3. Zajęcia zaczynają się punktualnie o 20:15. Czas na ubranie rolek oraz rozgrzewkę nie jest przewidziany w ramach treningu sekcji.
 4. Każdego miesiąca odbędą się przynajmniej 4 treningi – w każdy czwartek. Jeśli w danym miesiącu wypadnie „pięć czwartków” - przeprowadzone zostaną 4 treningi w ustalonych przez instruktorów datach.
 5. W przypadku nieobecności na treningu – koszt zajęć nie zostanie zwrócony. Nieobecność można odrobić biorąc udział w grupowych zajęciach slalomowych rozpisanych tutaj: www.iloverolki.pl/kalendarz oraz prowadzonych przez jedną z instruktorek sekcji. Koszt takich zajęć to 50% normalnej stawki.
 6. Instruktor ma prawo odmówić przyjęcia osoby do sekcji, jeśli oceni że jej umiejętności nie pozwalają na wzięcie udziału w treningu podstaw slalomu lub liczba dostępnych miejsc została przekroczona.
 7. Korzystanie z darmowej wypożyczalni wymaga wcześniejszego kontaktu z instruktorem prowadzącym.
 8. W przypadku odwołania treningu przez instruktora, koszt zajęć w wysokości 30 złotych (regularne zajęcia) lzostanie zwrócony każdej osoba, która opłaciła zajęcia w danym miesiącu. Informacja o odwołaniu będą przesłane na podany w umowie adres e-mail oraz umieszczone na grupie Sekcja Slalomowa na Facebook'u.
 9. Zajęcia odbywają trwają 1,5 godziny. Zaczynają się o 20:15 i kończą o 21:45. Wszelkie sprawy organizacyjne należy załatwiać przed lub po treningu.
 10. Zapisy do sekcji odbywają się podczas ogłoszonych naborów, w których udział jest darmowy.
 11. Osoby niepełnoletnie zobowiązane do jazdy w kasku. Osoby dorosłym zalecamy korzystanie z kasku. Osoby pełnoletnie biorące udział w zajęciach bez kasku robią to na własną odpowiedzialność. Zalecamy również korzystanie z kompletu ochraniaczy: kolana, łokcie i nadgarstki.
 12. Osoby biorące udział w zajęciach sekcji slalomowej wyrażają zgodę na publikację materiałów fotograficznych oraz video z treningów na stronie www oraz portalach społecznościowych związanych z działalnością I Love Rolki.
 13. Każdy członek sekcji slalomowej powinien potrafić płynnie poruszać się na rolkach do przodu i do tyłu oraz posiadać umiejętności skręcenia oraz hamowania.
 14. Osoba zapisująca się do sekcji oświadcza że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych związanych z treningiem freestyle slalomu na rolkach oraz że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 15. Warunkiem uruchomienia sekcji slalomowej I Love Rolki jest zapisanie się przynajmniej 5 osób.
 16. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia z sekcji osób nieprzestrzegających regulaminu lub zachowujących się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty za udział w sekcji.