Zajęcia obywać będą się na ternie ośrodka w Suszcu, OSiR
„Tomasovia” w Tomaszowie Lubelski oraz na znajdującym się nieopodal skateparku.

Szkolenie rolkowe z podstaw jazdy, freestyle slalom, freeskate/aggressive ( jazda po skateparku).
Dodatkowo akcenty jazdy szybkiej, przygotowanie do Bladecrossa - wyścig z przeszkodami(doskonalenie startów , hamowania i zwinności na rolkach) oraz jazda po mieście.

Obozowicze zostaną podzielenie na grupy treningowe w zależności od preferowanego stylu jazdy i umiejętności. Po przydzieleniu do grupy poranne treningi będą odbywać się w tych samych grupach zaś w poszczególne dni, treningi popołudniowe będą podlegać rotacji czyli zmiany aby każde dziecko poznało nowy styl jazdy bądź udoskonaliło swoje umiejętności wdanej pod dyscyplinie wrotkarstwa.

Każdy obozowicz otrzymuje dzienniczek obozowicza dostosowany do jego umiejętności
(umiejętności jakie każdy obozowicz powinien osiągnąć podczas obozu)
zaliczony dzienniczek = nagroda!

Na zakończenie obozu odbędą się zawody dla wszystkich obozowiczów w czworoboju rolkowym składający się z przejazdu pod tyczką, mini toru przeszkód , jazdą na skateparku oraz freestyle slalom. Każdy uczestnik startujący w zawodach zbiera punkty za miejsca jakie otrzymał w poszczególnej kategorii następnie są one sumowane, trzy pierwsze osoby z największą liczbą punktów zostają zwycięzcami.
Dodatkowo każda kategoria czworo-boju rolkowego będzie klasyfikowana indywidulanie, trzy pierwsze osoby z każdej części zostają zwycięzcami!

Dla wygranych pamiątkowe medale oraz dyplomy.